اخبار

۴۵ فکت باور نکردنی درباره ی نیویورک که تا به حال نمیدانستید

/newyork

حقایق نیویورک ؛ شهری که هیچوقت نمی‌خوابد. سیب بزرگ. گاتهام. نیویورک سیتی اسامی گوناگونی دارد. در واقع تعداد نام های این شهر جذاب به بیش از ۱۰ تا می‌رسد. این تنها یکی از فکت های نیویورک سیتی است و ما در ادامه قصد داریم به جزئیاتی از این شهر اشاره کنیم که کمتر کسی از آنها خبر دارد.